ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ СЕРВІСУ

ЦЯ ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЦІЄЮ ПОЛІТИКОЮ ПРИВАТНОСТІ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ КОРИСТУВАТИСЯ СЕРВІСОМ. ПОГОДИВШИСЬ З ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ТА РОЗПОЧАВШИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ, ЦЯ ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ АВТОМАТИЧНО ВВАЖАЄТЬСЯ ПРИЙНЯТОЮ ТА ПОГОДЖЕНОЮ ВАМИ.

Збирання, обробка та використання даних про Користувачів, в тому числі персональних, в процесі користування Сервісом (далі по тексту «Сервіс»), здійснюється Компанією виключно у відповідності з діючими міжнародними нормативно-правовими актами та чинним законодавством України.

В процесі надання Послуг Користувачам, Компанія цілеспрямовано не збирає та не оброблює персональні дані Користувачів, так само як і не збирає та не оброблює будь-яку інформацію, з допомогою якої можливо ідентифікувати фізичну особу.

ЯКІ ДАНІ ЗБИРАЄ КОМПАНІЯ

Компанія, в процесі надання Послуг з допомогою Сервісу, може отримувати від відповідної Служби миттєвих повідомлень ваш user ID, який по своїй природі, без отримання додаткової інформації про Користувача, не дає можливості його ідентифікувати, а отже не є персональними даними Користувача.
Компанія отримує доступ до інформації, яку Користувач розміщує у відповідному Запиті, для можливості отримати Послуги Компанії. При цьому, Користувач гарантує, що дані, які він розміщує у відповідному запиті не є персональними даними Користувача або персональними даними будь-якої фізичної особи.
Компанія може збирати дані про кількість Користувачів та про активність використання Користувачами Сервісу (неперсоніфіковані дані). Такі дані збираються без можливості ідентифікації Користувачів з метою покращення функціональних можливостей Сервісу та збільшення ефективності надаваних Компанією Послуг. 

ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ МОЖУТЬ ЗБИРАТИСЯ КОМПАНІЄЮ

У разі, коли Користувачем є фізична особа або ФОП, Компанія може отримувати персональні дані таких Користувачів від Платіжної системи або від банку, коли відповідний Користувач здійснює оплату Послуг через Платіжну систему або банк. В такому випадку, Компанія може отримувати доступ до прізвища, ім’я та по-батькові Користувача.
У разі, коли Користувачем є фізична особа або ФОП, Компанія може отримувати персональні дані таких Користувачів, коли Користувач звертається до Компанії із запитом про надання електронних копій документів або із будь-яким іншим запитом. В такому разі, Компанія може отримати дані про електронну адресу користувача, а також отримати доступ до прізвища, ім’я та по-батькові Користувача.

ЯК КОМПАНІЯ ВИКОРИСТОВУЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Компанія використовує персональні дані, які вона може отримати від Користувачів виключно для наступних цілей:
● для забезпечення діяльності Сервісу та для можливості Компанії надавати Послуги Користувачам належним чином;
● для забезпечення здійснення транзакцій в контексті оплати Послуг;
● для можливості комунікувати з Користувачами та надсилати їм відповідну інформацію.
У тому випадку, коли Користувач припинить використання Сервісу, скориставшись функціональними можливостями відповідної Служби миттєвих повідомлень, видаливши відповідний чат з Сервісом в такій Службі миттєвих повідомлень, Компанія автоматично видаляє всі персональні дані відповідного Користувача, які могли бути отримані Компанією.
Компанія не продає, не дарує та ніяким іншим чином не передає персональні дані Користувачів будь-яким третім особам, без згоди відповідних Користувачів. Однак, Компанія залишає за собою право надавати неперсоніфіковані дані Користувачів будь-яким третім особам. Разом з тим, Компанія має право продовжувати обробляти неперсоніфіковану інформацію, відповідно до цілей визначених у цій Політиці приватності.

ЯК КОМПАНІЯ ЗАХИЩАЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
Компанія визнає цінність персональних даних Користувачів та цінує довіру Користувачів до Сервісу і тому, захист персональних даних Користувачів – один з принципів, яким керується Компанія в процесі надання Послуг.
Компанія намагається використовувати всі рекомендовані передові методи захисту інформації та, по можливості, проводити їх постійне оновлення, однак ми не можемо гарантувати що наші методи захисту та процедури безпеки не будуть містити помилок. Компанія не може також гарантувати, що передача персональних даних Користувачів завжди буде безпечною або, що заходи безпеки Компанії не можуть піддаватися впливу ззовні та бути враженими у зв’язку з незаконними діями третіх осіб.
Погоджуючи цю Політику приватності, Користувач погоджується з тим, що мережа Інтернет не є абсолютно безпечним засобом передачі інформації, а також той факт, що в процесі користування Сервісом можуть додатково з’являтися посилання на сайти третіх осіб або вимагатися використання сторонніх комп’ютерних програм, а тому, у разі ненавмисного витоку, втрати, перехоплення, зміни або іншої будь-якої дії по відношенню до ваших персональних даних, у зв’язку з недосконалістю систем безпеки, програмного забезпечення для систем безпеки, хакерських атак тощо, Користувач не буде мати жодних претензій до Компанії.
Варто зауважити, що Компанія залишає за собою право передати персональні дані Користувачів у випадку обґрунтованого звернення державного органу.
Компанія також залишає за собою право передати персональні дані Користувачів у разі направлення Компанії обґрунтованої вимоги суду про витребування таких даних.

НАДАННЯ ЗГОДИ

Розпочавши використовувати Сервіс, Користувач автоматично підтверджує той факт, що йому зрозумілі його права щодо його персональних даних, які можуть передаватися Компанії, а також той факт, що Користувач повідомлений про об’єм та цілі обробки персональних даних, а також про порядок обробки та умови використання персональних даних.
Розпочавши використовувати Сервіс, Користувач надає свою безумовну згоду на те, що Компанія може отримувати від відповідного Користувача його персональні дані та здійснювати їхню обробку в порядку, визначеному цією Політикою приватності. 

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ
Компанія не несе відповідальності за збирання, обробку та використання персональних даних Користувачів, які були зібрані та/або отримані Платіжною системою, банками та третіми особами, з якими взаємодіють Користувачі.