ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

ЦІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ СЕРВІСУ, А ТАКОЖ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОРЯДОК НАДАННЯ ВАМ ПОСЛУГ В РАМКАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРВІСУ. РОЗПОЧАВШИ ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІС ТА ОТРИМУВАТИ ПОСЛУГИ В РАМКАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРВІСУ, ВИ АВТОМАТИЧНО ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ СЕРВІСОМ ТА НЕ ОТРИМУЙТЕ ПОСЛУГИ В РАМКАХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРВІСУ.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ
1.1. Терміни, які застосовуються та зустрічаються в цих Правилах використання Сервісу (надалі по тексту «Правила використання Сервісу»/«Правила використання»/«Правила») мають наступне визначення:
«Сервіс» - комп’ютерна програма «MediaMonitoringBot»;
«Комп’ютерна програма «MediaMonitoringBot» - спеціальна програма, яка автоматично виконує дії щодо пошуку інформації в найбільш популярних новинних сайтах України в мережі Інтернет (далі по тексту «База ЗМІ»), на підставі Ключового слова Користувача, залишеного у відповідній Службі миттєвих повідомлень;
«Компанія»/«Виконавець» - фізична особа – підприємець Маленко Григорій Сергійович, що діє на підставі Свідоцтва № 2 066 000 0000 030268 від 09.02.2012 р., юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Руденко, буд. 5, кв. 89;
«Ви»/«Користувач» - фізична особа, яка діє від власного імені, фізична особа – підприємець або фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи на підставі довіреності або в рамках повноважень, наділеними юридичною особою в рамках її статутних документів;
«Платіжна система» - платіжна система «Fondy» або будь-яка інша платіжна система, яку Компанія визначить в межах діяльності Сервісу;
«Послуги» - послуги, які надаються Компанією в рамках функціональних можливостей Сервісу, що полягають у пошуку інформації, яка повністю співпадає з інформацією, що міститься у Ключовомі слові Користувача, в Базі ЗМІ із використанням відповідної Служби миттєвих повідомлень;
«Ключове слово»/«Ключове слово Користувача» - інформація у вигляді слова або словосполучення, яке Користувач вводить в процесі використання Сервісу із використанням відповідної Служби миттєвих повідомлень;
«Веб-сайт» – веб сторінка в мережі Інтернет http://mediamonitoringbot.com/, на якій розміщено інформацію про Сервіс та про порядок використання Сервісу;
«Співпадіння» - стовідсоткове (100%) співпадіння інформації, яка міститься в ЗМІ, з тією інформацією, що міститься у відповідному Ключовому слові Користувача, враховуючи, зокрема, порядок слів та знаки пунктуації;
«Результати Послуг» - повідомлення у відповідній службі миттєвих повідомлень, про факт виявлення Співпадіння інформації, яка міститься в ЗМІ, з тією інформацією, що міститься у відповідному Ключовому слові Користувача. При цьому, якщо Співпадіння виявлено, компанія повідомляє в якому саме ЗМІ та в якій конкретно публікації такого ЗМІ. Також, Компанія, у разі виявлення Співпадіння, надає Користувачу посилання на відповідну публікацію та свій коментар щодо впливовості ЗМІ та потенційного охоплення матеріалу;
«База ЗМІ» - перелік найбільш популярних новинних сайтів України в мережі Інтернет, список яких визначається Компанією самостійно, в тому числі на основі інформації, яка міститься на Інтернет ресурсі за наступним посиланням: http:/inau.ua. При цьому, перелік ЗМІ, які входять до Бази ЗМІ може змінюватися Компанією час від часу без попереднього повідомлення Користувачів; 
«Період підписки» – період, протягом якого Користувач, використовуючи Сервіс, може отримувати Послуги;
«Служба миттєвих повідомлень» - служба миттєвих повідомлень «Telegram», «Viber», якщо інше не буде визначено Компанією на Веб-сайті.
«Тарифний план» – це умови, які визначають обсяг послуг, доступних Користувачу протягом Періоду підписки, а також розмір оплати, яку повинен здійснити Користувач для отримання Послуги. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ці Правила використання визначають порядок використання Вами Сервісу, а також порядок надання Компанією Вам Послуг в рамках функціональних можливостей Сервісу. Перед початком використання Сервісу, Користувач зобов’язаний ознайомитись та погодитись із Правилами використання Сервісу.  2.2. Ці Правила використання є договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, адресованим Компанією Користувачам, що мають намір скористатися Сервісом та отримати Послуги (далі по тексту «Договір») і є офіційною публічною пропозицією Компанії Користувачам. Правила використання Сервісу розроблені з метою врегулювання правовідносин між Користувачами та Компанією (далі по тексту, разом, «Сторони»). Всі положення цих Правил використання Сервісу слід вважати положеннями Договору. Погоджуючись з цими Правилами використання Сервісу, Ви укладаєте з Компанією Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін. Правила обов’язкові для виконання під час використання Сервісу. 
2.3. В рамках роботи з юридичними особами або з фізичними особами – підприємцями можуть укладатися окремі письмові договори про надання послуг. Всі особливості співпраці з такими юридичними особами або з фізичними особами – підприємцями будуть визначатися у відповідних письмових договорах. В частині, що не обумовлена окремим письмовим договором про надання послуг, застосовуються положення цих Правил використання.
2.4. Користувач може скористатися Сервісом виключно в рамках відповідної Служби миттєвих повідомлень. Саме тому, Користувач, який має намір скористатися Послугами, зобов’язаний бути зареєстрованим у відповідній Службі миттєвих повідомлень.
2.5. Для можливості скористатися Сервісом, Користувач повинен мати безперебійний доступ до мережі Інтернет.
2.6. Право на отримання Послуг в рамках використання Сервісу має Користувач, який:
● наділений необхідним обсягом дієздатності та правоздатності на вчинення дій, передбачених цими Правилами використання;● надав, при необхідності, згоду на обробку персональних даних;● оплатив вартість Послуг.
2.7. Сервіс призначений для використання Користувачами виключно на території України, якщо інше не буде визначено Компанією на Веб-сайті.
2.8. Сервіс доступний українською та російською мовами, в залежності від налаштування системи Користувача, якщо інше не визначено Компанією.
2.9. Послуги надаються Компанією в режимі 24/7, тобто 24 години на добу, сім днів на тиждень, в рамках Періоду підписки.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Компанія надає Послуги Користувачам на платній основі, а тому, для можливості скористатися Сервісом, Користувач зобов’язаний здійснити оплату Послуг на умовах передбачених в цих Правилах використання. 
3.2. Користувач, який виконав усі умови, передбачені п. 2.6. цих Правил використання, для можливості скористатися Сервісом, повинен перейти за посиланням, яке визначається на Веб-сайті.  
Ключове слово 3.3. Для можливості належного надання Послуг Компанією, Користувач повинен надавати Компанії Ключове слово із використанням відповідної Служби миттєвих повідомлень. 
3.4. У тому разі, якщо Користувач не надасть Ключове слово Компанії, Компанія не гарантує, що Користувач отримає Результати Послуг. Разом з цим, якщо Користувач не надасть Компанії жодного Ключового слова, протягом відповідного Періоду підписки, цей факт не буде підставою для повернення суми грошових коштів, сплачених за відповідний Період підписки, а Послуги будуть вважатися такими, що надані належним чином.
3.5. Користувач розуміє та підтверджує, що Ключове слово формується за принципом «ЯК Є», тобто, Користувач зазначає в Ключовому слові виключно ту інформацію, яку Користувач хотів би бачити в Результатах надаваних Послуг.
3.6. Користувач має право направляти Компанії не більше 25 ключових слів, в рамках оплаченого Періоду підписки.
3.7. Користувач має право вводити інформацію у відповідному Ключовому слові будь-якою мовою, а також зазначати будь-які доступні в рамках відповідного Сервісу миттєвих повідомлень символи, якщо Компанією не визначено іншого.
Надання Послуг
3.8. На підставі отриманого Ключового слова, Компанія, з допомогою Сервісу, надає Користувачу Послуги та передає йому Результати послуг із використанням відповідної Служби миттєвих повідомлень.  
3.9. Приблизна тривалість періоду між моментом отримання Компанією Ключового слова від Користувача та надання відповідного Результату Послуг, складає приблизно кожні 5 хвилин, якщо на Веб-сайті Компанії не буде визначена інша тривалість. Якщо Співпадіння після первинного розміщення Ключового слова не виявлено, Компанія має право, або надіслати, або не надсилати повідомлення про те, що Співпадіння не виявлено. 
3.10. Компанія, протягом відповідного Періоду підписки, з допомогою Сервісу, здійснює безперервний моніторинг Бази ЗМІ на можливість наявності інформації, яка міститься в Ключовому слові, що був отриманий від відповідного Користувача.  
3.11. Повний цикл моніторингу всіх визначених ЗМІ займає приблизно 5 хвилин, якщо на Веб-сайті Компанії не буде визначена інша тривалість циклу. Якщо після завершення кожного наступного циклу не буде виявлено Співпадіння, Компанія не зобов'язана надсилати Користувачу повідомлення про те, що Співпадіння не виявлено.  
3.12. Якщо в процесі моніторингу Бази ЗМІ, в рамках обраного користувачем Періоду підписки, буде виявлено Співпадіння інформації, яка міститься в публікаціях Бази ЗМІ, з тією інформацією, що міститься у відповідному Ключовому слові Користувача, то Компанія зобов'язана надіслати Результати Послуг Користувачу протягом 5 хвилин з моменту виявлення співпадіння послуг, із використанням відповідної Служби миттєвих повідомлень.
3.13. Користувач розуміє та підтверджує, що пошук інформації в рамках Послуг, здійснюється виключно на підставі Ключового слова Користувача по принципу «ЯК Є», тобто саме за такими словами, літерами, цифрами, символами та в такому порядку, як зазначив Користувач у відповідному Ключовому слові. 
3.14. Користувач погоджується з тим, що Компанія не несе жодної відповідальності за неможливість здійснення моніторингу всіх визначених Компанією ЗМІ у тому випадку, коли відповідні ЗМІ застосовують механізми захисту своїх публікацій або приховують матеріал з головних сторінок своїх веб-сайтів, RSS тощо.  
Підписка
3.15. Компанія, надає Послуги Користувачам згідно Тарифних планів та у Період підписки, протягом якого вони бажають отримувати Послуги Компанії. 
3.16. Період підписки розпочинається з моменту здійснення Користувачем оплати за відповідний Тарифний план (обо з моменту введення спеціального коду в разі, якщо оплата була проведена на веб-сайті за наступними посиланнями: https://mediamonitoringbot.com/ua/payment-ua, https://mediamonitoringbot.com/ua/payment-ua-1, або платник здійснив оплату згідно рахунку-фактурі) на умовах, визначених в цих Правилах використання.  
3.17. Дата здійснення оплати вартості відповідного Тарифного плану вважається датою початку Періоду підписки на Тарифний план за винятком випадків, якщо оплата була проведена на веб-сайті за наступними посиланнями: https://mediamonitoringbot.com/ua/payment-ua, https://mediamonitoringbot.com/ua/payment-ua-1, або платник здійснив оплату згідно рахунку-фактурі. В останніх двох випадках датою початку періоду підписки вважається дата введення спеціального коду, який отримує платник після успішної оплати.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
4.1. Вартість Послуг встановлюється в українській національній валюті – гривні.   
4.2. Розмір вартості Послуг відповідного Тарифного плану та Періоду підписки вказується на Веб-сайті за наступним посиланням: https://mediamonitoringbot.com. 
4.3. Компанія, час від часу, на власний розсуд, може змінювати вартість Послуг, при цьому, Компанія, повідомляє Користувачів про зміну вартості Послуг на Веб-сайті за 10 календарних днів до дати фактичної зміни вартості Послуг, шляхом внесення змін до діючих Правил використання.
4.4. Компанія, з допомогою функціональних можливостей Сервісу, автоматично формує і надає на Веб-сайті (або у відповідній Службі миттєвих повідомлень) для ознайомлення Користувачу рахунок, платіж за яким повинен бути здійснений в порядку, визначеному цими Правилами використання.  
5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Оплата за Послуги повинна здійснюватися Користувачами у порядку, визначеному на Веб-сайті за наступними посиланнями: https://mediamonitoringbot.com/ua/payment-ua, https://mediamonitoringbot.com/ua/payment-ua-1 (або у відповідній Службі миттєвих повідомлень), але у будь-якому випадку у вигляді 100 % передплати.
5.2. Оплата Послуг повинна здійснюватися Користувачами у національній валюті України – гривні.
5.3. Якщо Користувач виявив бажання здійснити оплату в іншій валюті, ніж та, яка визначена цими Правилами використання, то в такому випадку Користувач самостійно несе витрати за конвертацію такої валюти в українську гривню для можливості належної сплати суми вартості Послуг. 
5.4. Якщо оплата Послуг здійснюється Користувачем через Платіжну систему, Користувач самостійно несе всю відповідальність за сплату комісій та додаткових витрат за користування послугами Платіжної системи.
5.5. Якщо оплата Послуг здійснюється через Банк, Користувач самостійно несе всю відповідальність за сплату комісій та додаткових витрат за користування послугами Банку.
5.6. Платіж вважається здійсненим в момент зарахування суми вартості Послуг на розрахунковий рахунок Компанії, якщо інше не буде визначено Компанією на Веб-сайті. 
5.7. Якщо Користувач, здійснюючи оплату вартості Послуг, користується послугами Платіжної системи або банку, то в такому випадку, Користувач зобов’язаний керуватися правилами та умовами користування послугами відповідної Платіжної системи або банку, які знаходяться на офіційному веб-сайті Платіжної системи або банку. Компанія, в такому випадку, не несе жодної відповідальності за наслідки користування Користувачами послугами відповідної Платіжної системи або банку. 
6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
6.1. Інформація, яку Користувачі надають Компанії в процесі використання Сервісу або яку Компанія надає Користувачам є конфіденційною.
6.2. Не вважається конфіденційною та інформація, яка розміщується публічно та доступна широкому загалу.  
6.3. Інформація, яку Користувач розміщує у відповідному Ключовому слові, не є конфіденційною.  6.4. Компанія, у випадках, коли це передбачено законодавством України, може розкрити конфіденційну інформацію про Користувача державним органам, за їхньою офіційною вимогою.  
6.5. Компанія не несе відповідальності за те, як відповідна Служба миттєвих повідомлень використовує або може використати конфіденційну інформацію про Користувача.   
6.6. Компанія, в процесі надання Послуг з використанням Сервісу, може збирати персональні дані Користувачів. Більш детальніше про інформацію, яку Компанія збирає про Користувачів в процесі надання Послуг, Користувачі можуть знайти в Політиці приватності, яка розміщується за наступним посиланням: https://mediamonitoringbot.com/ua/politika-privatnosti-servisa-ua та яка є невід'ємною частиною цих Правил використання.
7. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Договір вважається укладеним з моменту погодження цих Правил використання та діє до виконання Компанією та відповідним Користувачем своїх обов’язків в рамках цього Договору.
7.2. Користувач має право в будь-який момент припинити використання Сервісу за власним бажанням, скориставшись функціональними можливостями відповідної Служби миттєвих повідомлень, видаливши відповідний чат з Сервісом. 
7.3. Договір слід вважати розірваним з моменту видалення відповідного чату з Сервісом у відповідній Службі миттєвих повідомлень.
7.4. У разі дострокового розірвання Договору, сплачені відповідним Користувачем кошти за Послуги, не повертаються Компанією Користувачу. 
8. ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ
8.1. Компанія, в односторонньому порядку, може змінювати умови цих Правил використання, попередньо не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Правил використання вступають в силу з моменту розміщення нової редакції Правил використання на Веб-сайті та доступні для ознайомлення всім Користувачам.
8.2. Якщо Користувач не погоджується зі змінами до Правил використання, які були внесені Компанією, Користувач може припинити користуватися Сервісом, скориставшись функціональними можливостями відповідної Служби миттєвих повідомлень , видаливши відповідний чат з Сервісом в цій Службі миттєвих повідомлень.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Під час використання Сервісу Користувачем, можуть додатково з’являтися посилання на сайти третіх осіб або ж може вимагатися використання сторонніх комп’ютерних програм.
9.2. Компанія не контролює та не несе відповідальності за відносини Користувача із третіми особами та за контент сторонніх комп’ютерних програм і веб-сайтів, що можуть бути доступні через Сервіс. Користувач самостійно зобов’язаний ознайомитись із політиками конфіденційності та правилами використання комп’ютерних програмам, сайтів третіх осіб, що відвідуються Користувачем або завантажуються ним.
9.3. Компанія надає Послуги по принципу «ЯК Є», зокрема, Компанія не несе відповідальності і не гарантує, що в процесі використання Сервісу не виникатимуть помилки та перебої в роботі Сервісу.
9.4. При необхідності, за письмовим запитом Користувача, Компанія може надати електронну копію акту приймання-передачі наданих Послуг відповідному Користувачу, шляхом надсилання на вказану в запиті адресу електронної пошти. 
9.5. Компанія не несе відповідальності та не гарантує, що Результати Послуг будуть відповідати очікуванням Користувачів. 
10. КОНТАКТИ
10.1. Користувач має право звернутися до Компанії з приводу запитань, що виникають у зв’язку із використанням Сервісу чи умов Правил використання Сервісу, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Компанії, що вказана на Веб-сайті.
10.2. Користувачу надається можливість звернутися до Компанії в рамках функціональних можливостей відповідного Сервісу миттєвих повідомлень, якщо інше не буде встановлено Компанією.